Tuyển dụng

Mỗi bức tường đều mang một câu chuyện đầy cảm hứng. Câu chuyện đó có thể trở nên sống động khi kết hợp với màu sơn hoàn hảo. Hãy cùng Nicespace khám phá những ý tưởng, thiết kế và kết hợp màu sắc hoàn hảo cho mỗi căn phòng.

Tuyển dụng vị trí quản lý bộ phận 6

 • Số lượng: 15
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 30/6/2022 - 30/8/2022
Ứng tuyển

Tuyển dụng vị trí quản lý bộ phận 5

 • Số lượng: 15
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 30/6/2022 - 30/8/2022
Ứng tuyển

Tuyển dụng vị trí quản lý bộ phận 4

 • Số lượng: 15
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 30/6/2022 - 30/8/2022
Ứng tuyển

Tuyển dụng vị trí quản lý bộ phận 3

 • Số lượng: 15
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 30/6/2022 - 30/8/2022
Ứng tuyển

Tuyển dụng vị trí quản lý bộ phận 2

 • Số lượng: 15
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 30/6/2022 - 30/8/2022
Ứng tuyển

Tuyển dụng vị trí quản lý bộ phận 1

 • Số lượng: 15
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 30/6/2022 - 30/8/2022
Ứng tuyển
0